معرفی و اموزش کار پمپ دنده ای برای تخلیه چاه

21 مهر 1400

پمپ دندهای برای تخلیه چاه در واقع یکی از پمپ هایی است که با هر چرخش چرخ دنده مقدار مشخصیاز مواد را پمپ می کند و در دو نوع پمپ دنده ای خارجی و پمپ دنده ای داخلی تولید میشود که عموماً از پمپ های دنده ای در تخلیه چاه یا از افراد غریبه استفاده می شودما در لوله بازکنی شرق تهران برچسب دارای بهترین پمپ های دنده ای برای بازکردن هرنوع گرفتگی هستیم .

پمپ دنده داخلی (پمپ دنده داخلی)

عملکردپمپ دنده داخلی به گونه ای است که مایع وارد پمپ می شود و چرخ دنده را به سمت خروجیپمپ دنده حرکت می دهد در حالی که مایعات رقیق مانند حلال ها ، روغن ها ، فاضلاب ، فاضلاب، فاضلاب و چاه ها را پمپ می کند ... برای غلیظ کردن مایع استفاده می شود. به عنوانآسفالت و رزین استفاده می شود. محدوده ویسکوزیته پمپ دنده داخلی از 1CP تا 100،000 CP می تواند باشد. علاوه برطیف وسیعی از ویسکوزیته ، در طیف وسیعی از دماها نیز عملکرد خوبی دارد.

خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم